NIERUCHOMOŚCI I ADMINISTRACJA

Zakres usług obejmujących administrowanie nieruchomościami:

 • prowadzenie i aktualizacja spisu lokali właścicieli
  i najemców wchodzących w skład nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowalnego oraz
  bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • kontrola realizacji umów zapewniających dla
  nieruchomości dostawę mediów,
 • monitoring i kontrola stanu technicznego budynku,
 • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości
  w budynku oraz w obębie posesji,
 • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem
  obligatoryjnych przeglądów okresowych,
 • stała współpraca z Zarządem nieruchomości,
 • prowadznie księgowości uproszczonej,
 • opracowanie umów najmu,
 • wystawienie f-v w imieniu zleceniodawcy,
  prowadzenie rozrachunków oraz windykacji należności,
 • nadzór nad pracami remontowymi,
 • przygotowanie planów remontowych,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych
  i przedstawienie zebranych ofert właścicielom
  lub zarządcą nieruchomości
 • inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.

Kontakt

administacja@kikbielsko.pl