KSIĘGOWOŚĆ

- podatkowa książka przychodów i rozchodów

- księgi handlowe

- ryczałt ewidencjonowany

- deklaracje PIT, CIT, VAT oraz PCC

- dodatkowe zestawienia księgowe i opracowania

   do celów kredytowych, leasingu dotacji

- indywidualne zlecenia klientów

- elastyczna forma współpracy

- panel Klienta

- internetowa platforma informacyjna

KADRY I PŁACE

- dokumentacja kadrowa

- teczki osobowe

- listy płac

- deklaracje podatku dochodowego

- deklaracje ZUS

- deklaracja PFRON